De methode

Bij Oedeem en lymfecentrum Zwolle behandelen we op twee verschillende methodes. Volgens de methode Vodder en volgens de Australische methode (Casley Smith). Naast massagebehandeling  ter stimulering van de lymfeafvoer,  leert de patiënt ademhalingsoefeningen en zelfmassage technieken. Hiermee kan de patiënt ook zelf het lymfesysteem stimuleren.

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen in het lichaam verlopen via dit lichaamsvocht.

Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen(b.v. bacteriën). Het uitwisselen van stoffen ( b.v. bouw-,afbraakstoffen) en /of gassen(b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop is gericht het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin de voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden o.a. door ziektes, stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.